Uit de hoogte, neerbuigend – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit de hoogte, neerbuigend” is: Arrogant