Uit de muur trekken of uit de bar halen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit de muur trekken of uit de bar halen” is: Snacken