Uit deze stad komt de band Men at Work – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit deze stad komt de band Men at Work” is: Melbourne