Uit deze stad kwamen Da Vinci en Botticelli – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit deze stad kwamen Da Vinci en Botticelli” is: Florence