Uit het machtige rijk van de Turkse sultans – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit het machtige rijk van de Turkse sultans” is: Ottomaans