Uit het werelddeel van de Big Five – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uit het werelddeel van de Big Five” is: Afrikaans