Uitvlucht of spijtbetuiging – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Uitvlucht of spijtbetuiging” is: Excuus