Vaak feestelijke maaltijd laat in de avond – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vaak feestelijke maaltijd laat in de avond” is: Souper