Vallen van het dak bij hoge temperaturen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vallen van het dak bij hoge temperaturen” is: Mussen