Van deze groente werd Assepoesters koets gemaakt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Van deze groente werd Assepoesters koets gemaakt” is: Pompoen