Van deze sterren heeft de aarde er maar één – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Van deze sterren heeft de aarde er maar één” is: Zonnen