__ van Gennip, koningin van winterspelen 1988 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ van Gennip, koningin van winterspelen 1988” is: Yvonne