Vastgelegde regels en plannen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vastgelegde regels en plannen” is: Beleid