Veel geciteerde taalkundige en filosoof, Noam __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Veel geciteerde taalkundige en filosoof, Noam __” is: Chomsky