Veertiger in wording – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Veertiger in wording” is: Dertiger