Vergoeding voor gehuurde grond onder een koophuis – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vergoeding voor gehuurde grond onder een koophuis” is: Erfpacht