Verhaal dat begint in den beginne – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verhaal dat begint in den beginne” is: Genesis