Verkondigen, vaak van een godsdienstige boodschap – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verkondigen, vaak van een godsdienstige boodschap” is: Preken