Verreweg de populairste drug – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verreweg de populairste drug” is: Alcohol