Verschijningsvorm die je kunt aannemen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verschijningsvorm die je kunt aannemen” is: Gedaante