Verschrikkelijk dwingend – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verschrikkelijk dwingend” is: Tiranniek