Verstedelijkt gebied rond het Groene Hart – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verstedelijkt gebied rond het Groene Hart” is: Randstad