Vertrouwen op de Heere – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vertrouwen op de Heere” is: Geloven