Vervaardiging en het resultaat daarvan – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vervaardiging en het resultaat daarvan” is: Productie