Verzonnen, gekunsteld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Verzonnen, gekunsteld” is: Bedacht