Vis waarvan men eerst het fossiel ontdekte – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vis waarvan men eerst het fossiel ontdekte” is: Coelacant