Vocht in het Colosseum om het volk te entertainen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vocht in het Colosseum om het volk te entertainen” is: Gladiator