Voetstappen; kleren of schoenen uitproberen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voetstappen; kleren of schoenen uitproberen” is: Passen