Volgt eigenlijk op bliksem – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Volgt eigenlijk op bliksem” is: Schicht