Volledig van blokjes gebouwde reisbestemming – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Volledig van blokjes gebouwde reisbestemming” is: Legoland