Voor deze film kreeg Sharon Stone een Golden Globe – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voor deze film kreeg Sharon Stone een Golden Globe” is: Casino