Voor eigen rekening en risico werken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voor eigen rekening en risico werken” is: Freelance