Voorkamer van het hart, of van een Romeins huis – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voorkamer van het hart, of van een Romeins huis” is: Atrium