Voorloper van de dvd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voorloper van de dvd” is: Videoband