Voormalig Ceylon, ooit een Nederlandse kolonie – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voormalig Ceylon, ooit een Nederlandse kolonie” is: Sri lanka