Voornaam van de moeder van Rory Gilmore – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voornaam van de moeder van Rory Gilmore” is: Lorelai