Voornaam van filmkarakter met scharen als handen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Voornaam van filmkarakter met scharen als handen” is: Edward