Vormde een liedjesduo met Thomas Acda – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vormde een liedjesduo met Thomas Acda” is: De munnik