Vraag je aan om een uitvinding te beschermen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vraag je aan om een uitvinding te beschermen” is: Octrooi