Vroegere naam van het IJsselmeer – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vroegere naam van het IJsselmeer” is: Zuiderzee