Vrucht en groente, verhit gezonder dan rauw – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Vrucht en groente, verhit gezonder dan rauw” is: Tomaat