__ Wachters, boek over kunstenaar met slecht gebit – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Wachters, boek over kunstenaar met slecht gebit” is: Ivoren