__ zijn hinderen, dichtte Jacob Cats – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ zijn hinderen, dichtte Jacob Cats” is: Kinderen