Woord Snack Antwoorden level 0001 t/m 0030

Level 1 Vlo – Vol
Level 2 Lui – Ui – Uil
Level 3 Bei – Eb – Ei
Level 4 Zoen – Zon – Zone
Level 5 Me – Mier – Riem
Level 6 Kier – Rek
Level 7 Boek – Koe
Level 8 Wei – Wie
Level 9 Nee – Net – Te – Teen
Level 10 Vak – Val – Valk – Vlak
Level 11 Heet – Het – Thee
Level 12 Koor – Ook – Oor – Rook
Level 13 Eer – Ree – Veer – Ver
Level 14 Loep – Lopen – Op – Pen – Polen
Level 15 Arts – Kast – Kat – Strak
Level 16 Boord – Bord – Brood – Door – Rood
Level 17 Post – Rots – Sport – Stop
Level 18 Elan – Hal – Halen – Hen
Level 19 Dak – Dan – Dank – Drank
Level 20 Bed – Breed – De – Eed
Level 21 Ster- Reis – Stier – Rit
Level 21 Geen – Gen – Geven – Een – Nee – Vegen
Level 22 Aap – Paal – Sap – Slaap – Aas
Level 22 Nier – Niet – Riet – Tien – Trein
Level 23 Koper – Per – Roep – Rok – Kop
Level 23 Bot – Boter – Boer – Ober- Roet – Te
Level 24 Kuip – Prik – Pruik – Kip
Level 24 Broer – Boer – Ober – Roer
Level 25 Bron – Brons – Ons – Bos
Level 25 File – Folie – Elf – Lof – Of – Olie
Level 26 Hem – Team – Thema – Ham
Level 26 Rat – Tarwe – Wat – Wet
Level 27 Fee – Zee – Zeef
Level 27 Kat – Kam – Markt – Rat – Tram
Level 28 Rat – Tarwe – Wat – Wet
Level 28 Kuip – Kip – Prik – Pruik
Level 29 Ben – Boer – Boren – Ober – Eb
Level 29 Erts – Rest – Roest – Stro
Level 30 Maar – Maart – Maat – Raam – Arm
Level 30 Ei – Lip – Pen – Pil – Plein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *