Woord Snack Antwoorden level 0001 t/m 0030

Level 1Vlo – Vol
Level 2Lui – Ui – Uil
Level 3Bei – Eb – Ei
Level 4Zoen – Zon – Zone
Level 5Me – Mier – Riem
Level 6Kier – Rek
Level 7Boek – Koe
Level 8Wei – Wie
Level 9Nee – Net – Te – Teen
Level 10Vak – Val – Valk – Vlak
Level 11Heet – Het – Thee
Level 12Koor – Ook – Oor – Rook
Level 13Eer – Ree – Veer – Ver
Level 14Loep – Lopen – Op – Pen – Polen
Level 15Arts – Kast – Kat – Strak
Level 16Boord – Bord – Brood – Door – Rood
Level 17Post – Rots – Sport – Stop
Level 18Elan – Hal – Halen – Hen
Level 19Dak – Dan – Dank – Drank
Level 20Bed – Breed – De – Eed
Level 21Ster- Reis – Stier – Rit
Level 21Geen – Gen – Geven – Een – Nee – Vegen
Level 22Aap – Paal – Sap – Slaap – Aas
Level 22Nier – Niet – Riet – Tien – Trein
Level 23Koper – Per – Roep – Rok – Kop
Level 23Bot – Boter – Boer – Ober- Roet – Te
Level 24Kuip – Prik – Pruik – Kip
Level 24Broer – Boer – Ober – Roer
Level 25Bron – Brons – Ons – Bos
Level 25File – Folie – Elf – Lof – Of – Olie
Level 26Hem – Team – Thema – Ham
Level 26Rat – Tarwe – Wat – Wet
Level 27Fee – Zee – Zeef
Level 27Kat – Kam – Markt – Rat – Tram
Level 28Rat – Tarwe – Wat – Wet
Level 28Kuip – Kip – Prik – Pruik
Level 29Ben – Boer – Boren – Ober – Eb
Level 29Erts – Rest – Roest – Stro
Level 30Maar – Maart – Maat – Raam – Arm
Level 30Ei – Lip – Pen – Pil – Plein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *