Woord Snack Antwoorden level 1891 t/m 1920

Level 1891 Gel – Teen – Elite – Genie – Tegel – Netelig
Level 1892 Wal – Wat – Wel – Flauw – Wafel – Flauwte
Level 1893 Veel – Veer – Vele – Vier – Vrees – Verlies
Level 1894 Gen – Ijs – Net – Tin – Stijgen
Level 1895 Het – Hoe – Oog – Hoog – Hoogte
Level 1896 Erg – Rug – Vee – Ver – Vrede – Vreugde
Level 1897 Een – Nee – Twee – Steen – Weten – Westen
Level 1898 Dit – God – Rit – Stro – Dorst – Dorstig
Level 1899 Arts – Pers – Spar – Step – Praten – Pantser
Level 1900 Dan – Rat – Tas – Stad – Tand – Strand

 

Level 1901 Luis – Muil – Muis – Slim – Muesli
Level 1902 Eik – Mij – Rek – Kier – Imker – Imkerij
Level 1903 Ader – Rang – Ander – Garen – Dragen
Level 1904 Bal – Bel – Elf – Laf – Tabel – Alfabet
Level 1905 Bak – Bek – Ben – Bank – Bakken
Level 1906 Motor – Soort – Stoom – Storm – Stroom
Level 1907 Meer – Room – Teer – Meter – Motor – Meteoor
Level 1908 Eten – Geit – Niet – Tien – Gieten
Level 1909 Beer – Bier – Nier – Brein – Breien
Level 1910 Gier – Geur – Riet – Terug – Geruit

 

Level 1911 Aas – Als – Dal – Adel – Salade
Level 1912 Elan – Eind – Lied – Linde – Eiland
Level 1913 Eens – Keten – Lente – Steken – Telkens
Level 1914 Klep – Plek – Knop – Polen – Kloppen
Level 1915 Knie – Kooi – Kool – Klein – Kolonie
Level 1916 Deeg – Geel – Geld – Delen – Legende
Level 1917 Wiel – Wild – Wind – Linde – Leiden – Dweilen
Level 1918 Nier – Niet – Riet – Tien – Toren – Citroen
Level 1919 Kam – Lam – Lek – Melk – Kameel
Level 1920 Adem – Land – Maan – Laden – Amandel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *