Woord Snack Antwoorden level 1201 t/m 1230

Level 1201 Kom – Mos – Ook – Som – Kosmos
Level 1202 Beer – Berg – Genre – Regen – Begeren
Level 1203 Hem – Lui – Uil – Helm – Muil – Helium
Level 1204 Keel – Leek – Ketel – Keten – Stekel – Telkens
Level 1205 Ding – Eind – Geld – Linde – Glijden
Level 1206 Bel – Bot – Tol – Wet – Wol – Bewolkt
Level 1207 Bol – Bos – Rest – Roet – Ster – Borstel
Level 1208 Tak – Klier – Kater – Raket – Artikel
Level 1209 Eik – Zee – Ziek – Keizer – Kiezer
Level 1210 Arm – Mol – Oma – Raam – Moraal

 

Level 1211 Aap – Pad – Adel – Paal – Pedaal
Level 1212 Kam – Lam – Leem – Melk – Kameel
Level 1213 Vee – Vlo – Veel – Vele – Leven – Voelen
Level 1214 Niet – Tuin – Unie – Trein – Routine
Level 1215 Sap – Spar – Stap – Staren – Pantser
Level 1216 Zeil – Ziel – Lezen – Linze – Zeilen
Level 1217 Onze – Roze – Zoen – Zone – Zorg – Zorgen
Level 1218 Bar – Bek – Rek – Krab – Akker – Bakker
Level 1219 Nat – Pan – Rat – Trap – Patroon
Level 1220 Ezel – Leer – Zeep – Zeil – Lezer – Plezier

 

Level 1221 Pers – Soep – Sport – Trots – Protest
Level 1222 Bui – Pul – Kuip – Plek – Publiek
Level 1223 Vis – Geit – Niet – Tien – Vest – Vesting
Level 1224 Eer – Ree – Een – Kerk – Meer – Kenmerk
Level 1225 Hen – Hun – Nul – Hiel – Huilen
Level 1226 Wei – Wel – Wie – Wiel – Willen
Level 1227 Van – Ader – Ander – Baden – Braden – Verband
Level 1228 Rug – Geit – Geur – Gier – Terug – Geruit
Level 1229 Mier – Riem – Tram – Meter – Materie
Level 1230 Non – Pen – Knop – Kopen – Knopen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *